GPS-4303

4 канала: два 30 В/3 А(100 мВ/10 мА); два 2,2…5,2 В/1 А и 8…15 В/1 А;