Fluke 715

Измерение силы тока контура (0-20 мА, 4-20 мА)