Е7-21

1 нСн-100 мкСм, С 0,1 пФ-20 мФ, 0,1 мкГн-16 кГн, 0,001-20 МОм